top of page

İstanbul Fotoğraf Dernekleri Amacı ve Çalışma İlkeleri

AMAÇ

İstanbul’da kurulu fotoğraf derneklerinin bir araya gelmesiyle oluşan İstanbul Dernekleri, esas olarak 2 önemli amacı vardır:

  1. Dayanışma. Derneklerin kendi fotoğraf çalışmaları sürecinde karşılaştıkları ve tek başına çözemedikleri sorunları paylaşmak, ortak çözümler aramak, elden geldiğince destek olmaya çalışmak.

  2. Ortak Çalışma. Derneklerin yapmak isteyip tek başına gerçekleştiremeyeceği her türlü çalışma/etkinlik/sergi/festival/vb konularda birlikte hareket etmek, birlikte olmanın sinerjisiyle, daha geniş kapsamlı işler başarmak.

Bu madde sadece sergi, festival gibi somut bir fotoğraf etkinliğini gerçekleştirmekle sınırlı olmayıp daha geniş kapsamlı olarak yan yana, bir arada durmak olarak düşünülür. Mesela uğradığı bir haksızlığı kamuoyuyla paylaşmak isteyen bir derneğe diğer dernekler de destek verir, açıklama bütün dernekler adına yapılır. Ya da,  üye olunan federasyon, konfederasyon gibi üst kuruluşların içindeki faaliyetlerde birlikte tavır alınmaya çalışılır.

 

ÇALIŞMA İLKELERİ/İŞLEYİŞ

Bir sivil toplum kuruluşu olan fotoğraf derneklerinin birlikteliği, yine sivil toplum çalışma prensiplerine göre yürütülür, gönüllülük esastır. Platforma ve faaliyetlerine katılmak, derneklerin kendi yetkili kurullarında alacakları kararla gerçekleşir. İstanbul Fotoğraf Dernekleri, derneklere herhangi bir konuda herhangi bir kararı empoze edemez. Herhangi bir konuda çoğunluktan farklı düşünen İstanbul Fotoğraf Dernekleri o konudaki etkinliğe katılmama, çoğunluğu oluşturan diğer derneklerin de o etkinliği (kendi imkanları çerçevesinde) gerçekleştirme yetkisi vardır. 

bottom of page